Welkom

Mijn naam is Coen Brummer. Ik werk als directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Daarnaast ben ik verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik een proefschrift schrijf over minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Samuel van Houten (1837-1930) en zijn invloed op het Nederlands liberalisme.

Eerder werkte ik voor de Tweede Kamerfractie van D66 en als speechschrijver voor achtereenvolgende bewindslieden op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ik schreef verschillende artikelen en boekbijdragen, met als rode draad politiek en politieke ideeën van de negentiende eeuw tot vandaag. In 2015 verschenen vijftien van mijn gesprekken met politiek denkers over hun verhouding tot de politieke praktijk in het boek Vuile Handen. Michael Ignatieff en andere politiek denkers over de strijd tussen ideeën en macht (Elsevier Boeken). In 2019 schreef ik Wat is sociaal-liberalisme?, een historisch essay over de politieke traditie waar D66 in staat, en stelde ik twee historische bundels samen: De Nederlandse tijger. Vrijzinnig-Democraat Hendrik Pieter Marchant in drie toespraken (Uitgeverij Verloren) en De canon van het sociaal-liberalisme (Uitgeverij Boom). In januari 2021 verscheen onder redactie van Afke Groen en mij het boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs en democratie in een nieuwe tijd (Uitgeverij Boom).

In maart 2020 verscheen van mijn hand een essay in Letter&Geest van dagblad Trouw met een ‘programma van urgentie’ om het liberalisme te vernieuwen. Dat is hier te lezen.