Boeken

Wat is sociaal-liberalisme?

“Blijven we pleiten voor maatschappelijke verandering, met hetzelfde vuur als in de afgelopen honderdvijftig jaar?

Of worden we – zoals het jonge Kamerlid Van Houten de grote Thorbecke ooit verweet – tevreden liberalen?”

In welke politieke traditie staan hedendaagse sociaal-liberalen? Voor tijdschrift idee schreef ik een lang essay over het sociaal-liberalisme in de afgelopen honderdvijftig jaar aan de hand van vier politieke principes. Ook schets ik een agenda voor de toekomst. Het essay is uitgegeven als boek met een voorwoord door D66-fractievoorzitter Rob Jetten.


Vuile handen. Michael Ignatieff en andere politiek denkers over de strijd tussen ideeën en macht

Veel filosofen willen met hun ideeën bijdragen aan een betere politiek. Maar politiek draait niet alleen om ideeën, het gaat vaak ommacht – en dat botst. Toch kiezen sommige denkers voor een leven in de politieke arena. Zij durven vuile handen te maken.

Tijdens zijn werk in het hart van politiek Den Haag sprak Coen Brummer met denkers uit binnen- en buitenland over hun politieke avonturen. Was er ruimte voor hun ideeën? Of regeert toch de waan van de macht?

Het boek bevat interviews met Michael Ignatieff, Frank Ankersmit, Michael Sandel, Martha Nussbaum, Luuk van Middelaar, Dick Pels, Albert Jan Kruiter, Phillip Blond, Luc Ferry, Julian Nida-Rümelin, Philippe Van Parijs, Susan Neiman, Bart Jan Spruyt, Rutger Claassen en Ab Klink.

‘Het resultaat is inzichtgevend en soms hilarisch’, Nederlands Dagblad, 27 februari 2015


De Eerste Interviews. De negentiende-eeuwse vraaggesprekken van een journalistiek pionier

Lang voordat het voor journalisten gebruikelijk was om publieke figuren kritisch te ondervragen, interviewde parlementair journalist C.K. Elout zwaargewichten uit het Nederlandse politieke landschap. Elout sprak met hen voor Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift over onderwerpen die ook vandaag nog actueel zijn, zoals democratie, onderwijs, oorlog, sociale zekerheid, nationalisme en kosmopolitisme.

In deze bundel zijn interviews opgenomen die Elout tussen 1896 en 1898 maakte met Kamerlid en priester Herman Schaepman, oud-minister Samuel van Houten, generaal Karel van der Heijden, senator Abraham Carel Wertheim en hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant Gerard Keller. Historicus Coen Brummer voorzag de bundel van een inleiding en schreef biografische portretten van de geïnterviewden. Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra schreef het voorwoord.

‘Een schot in de roos’, J.L. Heldring